Category: Accounting

DIE BELANGRIKHEID VAN ’N GOEIE REKENINGKUNDIGE STELSEL

As jou besigheid nie ’n effektiewe rekeningkundige stelsel in plek het nie, loop jy die risiko om ernstige foute met jou finansies te maak. Verder maak ’n goeie rekeningkundige stelsel eenvoudig die lewe makliker, en kan jy meer fokus daarop om jou besigheid te laat groei.

  • Dit help jou om die prestasie van jou besigheid te evalueer: ’n Goeie rekeningkundige stelsel gee jou ’n deeglike oorsig van die finansiële prestasie van jou onderneming. As jy nie ’n rekeningkundige rekord het nie, hoe sal jy weet of jou besigheid groei of krimp? So, jou rekeningkundige rekords help jou om te weet of jou besigheid groei, stagneer of vertraag.
  • Dit help jou om kontantvloei te bestuur en sperdatums na te te kom: Kontantvloeibestuur beteken om te weet wat jy doen met die kontant wat die organisasie binnekom. Jou rekeningkundige stelsel help jou om areas te identifiseer wat kontant benodig. Byvoorbeeld, daar kan geld nodig wees om jou skuld te finansier, of om grootskaalse opknappings aan te bring, of om nuwe voorraad te bestel, en dit is jou rekeningkundige stelsel wat jou sal help om dit vas te stel. Kortom, geen besigheid sal verder groei sonder ’n goeie kontantbestuurstelsel nie. Jou rekeningkundige boeke help jou ook om te weet wanneer rekeninge soos jou huur betaal moet word.
  • Dit is nodig vir besigheidsdoelwitstelling: Jou rekeningkundige stelsel sal help om nuwe besigheidsdoelwitte vir die week, maand of jaar te stel want, as jy die besigheidsprestasie vir die afgelope finansiële jaar ken, sal dit jou help om doelwitte vir die nuwe jaar te bepaal en te stel, en om vooruit vir die besigheid te beplan.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email

ARC Geoktrooieerde Rekenmeesters en Ouditeure: Bloemfontein

A1bDit is vir ons baie aangenaam om aan te kondig dat Claassens & Grobbelaar Geoktrooieerde Rekenmeesters saamsmelt met die oudit firma ARC Geoktrooieerde Rekenmeesters, die maatskappy sal voortaan as ARC Geoktrooieerde Rekenmeesters en Ouditeure Vrystaat bekend staan. ARC Geoktrooieerde Rekenmeesters is ‘n nasionale firma met takke regoor Suid Afrika.

In hierdie baie mededingende industrie merk die samesmelting vir ons die begin van vele nuwe groei geleenthede in verskeie sektore wat in die verlede nie moontlik was nie. Die samesmelting verdiep ons  kundigheid  en vergroot ons kapasiteit wat ons in staat sal stel om ‘n hoër gehalte diens te lewer aan ons kliënte. Geografiese, kapasiteit en spesialis kundigheid sal voortaan nie vir ons ‘n beperkende faktor wees in ons strewe na die beste moontlike diens vir ons kliënte nie

ARC Geoktrooieerde Rekenmeesters is ‘n maatskappy wat spog met 18 direkteure met vele jare se ondervinding in die publieke en privaat sektor. Die maatskappy plaas ‘n baie groot klem op transformasie en streef daarna om die beste moontlike opleiding aan ons leerlingrekenmeesters te bied.

Besoek gerus die maatskappy se webtuiste by www.arcinc.co.za vir meer inligting die webtuiste sal eersdaags aktief wees.

Hierdie artikel bevat slegs algemene inligting en moenie gebruik of beskou word as professionele raad nie. Geen aanspreeklikheid word aanvaar vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade weens vertroue op hierdie inligting nie. Raadpleeg altyd u finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies.

Print Friendly, PDF & Email

© 2019 T Roos

Theme by Anders NorenUp ↑